INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe EL-VID Spółka Jawna Marian Budny, Michał Parys z siedzibą 42-660 Kalety, ul. 1 Maja 10a, NIP 575-14-39-064, Regon 150263720, KRS 0000094457.

 Cel przetwarzania danych przez P.H.U. EL-VID Sp. Jawna Marian Budny, Michał Parys

  1. sprzedaży produktów oferowanych przez P.H.U. EL-VID Sp. Jawna
  2. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym
  3. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest RODO art. 6 ust. 1.

Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w regulaminie „Polityka Ochrony Prywatności” dostępna w siedzibie, oddziałach firmy oraz stronie www.el-vid.com

 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe przetwarzane będą ręcznie lub automatycznie dla celów handlowych i marketingowych bez profilowania, i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych) lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  1. Użytkownikowi przysługuje  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tylko pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, w siedzibie lub oddziale firmy EL-VID. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
  2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora: biuro@el-vid.com

Administrator udostępnia dane Użytkownika:

  1. Podmiotom świadczącym usługi przewozowe, w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży, dostarczenia towaru
  2. Podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością  lub jego podwykonawcom (np. biura rachunkowe, firmy windykacyjne, partnerzy handlowi, firmy wspierające systemy informatyczne)
  3. Organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie pisemnego wniosku
  4. Innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.
  5. Podmiotom zrzeszonym w Grupie Zakupowej EL-Sigma, Partnerom Handlowym na cele niezbędne dla realizacji zawartych umów lub zamówień oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić ochronę techniczną i organizacyjną przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka ochrony danych osobowych

Updated on 2019-02-18T14:05:24+00:00, by admin.